Veel overtredingen in slachthuizen

Dieren niet goed bedwelmd

0
59
De 39 grote slachthuizen in Nederland staan onder permanent toezicht van de NVWA. De NVWA benadrukt dan ook dat het de verantwoordelijkheid van de slachthuizen zelf is om zich aan de geldende wet- en regelgeving te houden. (Foto via Pixabay)
De 39 grote slachthuizen in Nederland staan onder permanent toezicht van de NVWA. De NVWA benadrukt dan ook dat het de verantwoordelijkheid van de slachthuizen zelf is om zich aan de geldende wet- en regelgeving te houden. (Foto via Pixabay)

DEN HAAD De NVWA heeft in de eerste helft van vorig jaar 5.700 tekortkomingen vastgesteld in de 39 grote Nederlandse roodvlees- en pluimveeslachthuizen. Dit leidde tot 401 schriftelijke waarschuwingen of boetes.

De geconstateerde tekortkomingen kunnen leiden tot een boete of schriftelijke waarschuwing. Het openbaar gemaakte aantal waarschuwingen en boetes op bedrijfsniveau geeft dus maar deels inzicht in de prestaties van slachterijen.

‘Te vaak mis’
De meeste tekortkomingen hadden betrekking op hygiëne en ook op het gebied van dierenwelzijn werd een groot aantal fouten geconstateerd. Van de tekortkomingen gingen er meer dan 1.400 over dierenwelzijn. Zo werden dieren niet goed bedwelmd.
‘De cijfers laten volgens inspecteur-generaal Gerard Bakker van de NVWA zien dat slachthuizen op dit moment onvoldoende verantwoordelijkheid nemen om dierenwelzijn en voedselveiligheid te borgen. ‘Het gaat te vaak mis en het moet beter. De vereiste verandering en houding van de sector moet uit het bedrijfsleven zelf komen. Daar waar het bedrijfsleven tekortschiet, grijpen we in.’

Openbaar
De NVWA maakt sinds enige jaren gegevens openbaar van de inspecties in de 23 roodvlees en 16 pluimveeslachterijen met permanent toezicht. Het gaat dan over de aantallen schriftelijke waarschuwing – en boetewaardige overtredingen op het gebied van dierenwelzijn, diergezondheid en voedselveiligheid per bedrijf.

Meer nieuws over de NVWA

Reageer op dit bericht

Please enter your comment!
Please enter your name here