Steeds minder gif op superfood gojibes

Maar soms nog wel zeer toxisch

0
35
Gojibessen, die bekend staan als supergezond ‘superfood’, bleken enkele jaren supervervuild. (Foto via Pixabay)
Gojibessen, die bekend staan als supergezond ‘superfood’, bleken enkele jaren supervervuild. (Foto via Pixabay)

AMSTERDAM Het superfood gojibes bevat steeds minder gif. Enkele jaren geleden werd bij zo’n 70% van de geteste gojibessen de wettelijke normen overschreden, tot wel 85x de norm. In 2020 was bij 20% van de geteste gojibessen nog sprake van een wetsovertreding en bedroeg de maximale overschrijding 2,8x de norm. Desondanks blijft verdere verbetering nodig.

In 2017 en 2018 vroeg voedselwaakhond Foodwatch al aandacht voor de met bestrijdingsmiddelen zwaar vervuilde gojibessen. Gojibessen, die bekend staan als supergezond ‘superfood’, bleken supervervuild. Per meting kwamen er gemiddeld 10 verschillende soorten landbouwgif voor, met een maximum van wel 23 in één monster. Beide jaren was er sprake van dermate hoge residugehalten dat er volgens de voedselwaakhond sprake was van ‘een mogelijk acuut gezondheidsrisico voor zowel baby’s als jonge kinderen’. Foodwatch riep daarom op tot een importstop van alle niet-biologische gojibessen uit landen als China.

Stuk schoner
Dit jaar heeft foodwatch de meest recente meetgegevens opgevraagd en gojibessen opnieuw onder de loep genomen. En wat blijkt? De afgelopen twee jaar is de hoeveelheid gif op gojibessen zonder keurmerk (niet-biologisch) flink gedaald. Gemiddeld zaten er in 2020 nog 3,7 bestrijdingsmiddelen op, met een maximum van 11. Gezondheidsrisico’s kwamen zover bekend niet meer voor.

Bio beter
Een goede oplossing om toch gojibessen te kunnen blijven eten is het kopen van biologische gojibessen. Maar ook in de biologische bessen werd gif gevonden, 0,9 gifstoffen per meting aangetroffen. Eénmaal kwam de mutagene en reproductieverstorende stof carbendazim voor en tweemaal de reproductieverstorende stoffen, abamectine en tebuconazool. Het middel flonicamide zorgde tweemaal dat de wettelijke maximale residuelimiet (MRL) werd overschreden. Dat vindt Foodwatch onacceptabel. ‘Het gebruik van deze gifstoffen heeft niks met biologische landbouw te maken en hier dient de NVWA dan ook streng tegen op te treden.’

Verbetering nodig
Ondanks de zeer positieve trend, blijft volgens Foodwatch verdere verbetering noodzakelijk. In sommige partijen gojibessen komen namelijk nog steeds te veel bestrijdingsmiddelen voor, tot wel 11 per meting. ‘Verschillende van deze gifsoorten staan in Europa bekend als (zeer) toxisch en horen niet in ons eten.’

Eet lokaal

Reageer op dit bericht

Please enter your comment!
Please enter your name here