Steeds meer megastallen

‘Ook alle problemen groeien’

0
56
Zo kan het ook. (Foto via Pixabay)
Zo kan het ook. (Foto via Pixabay)

AMSTERDAM Bijna niemand wil ze en toch komen er steeds meer. Megastallen. Het aantal steeg in vier jaar met een kwart: van 801 in 2017 naar 999 in 2021. Een triest record. Voor de dieren.

Uit een analyse van Wakker Dier op basis van cijfers die Wageningen Environmental Research voor de dierenwelzijnsorganisatie samenstelde, blijkt dat inmiddels één op de vijf dieren in Nederland in een megastal leeft. Vooral de melkveesector kent veel megastallen. In meer dan de helft van alle megastallen leven melkkoeien (514 stallen). De grootste groei zat de afgelopen vier jaar bij de megastallen met moedervarkens (zeugen). Die namen toe met 61 procent, zodat nu bijna de helft van alle zeugen in een megastal leeft (47 procent). ‘De schaalvergroting en intensivering van de veehouderij zet alsmaar door. Het wordt echt tijd om paal en perk te stellen’, aldus Anne Hilhorst van Wakker Dier.

Noord-Brabant
Megastallen zijn in alle provincies te vinden, maar Noord-Brabant telt er veruit de meeste. In 2021 telde die provincie 282 megastallen. Dat betekent een groei van 34 procent ten opzichte van 2017. In Zeeland groeide het aantal van dertien naar veertien. Daarmee blijft dit de provincie met het laagste aantal megastallen.

Te veel stikstof
Megastallen kenmerken zich volgens Wakker Dier door hun ‘zoveel en zo goedkoop mogelijke’ productie. Hiervoor wordt soja en ander veevoer geïmporteerd uit de hele wereld. Het vlees, de zuivel en de eieren worden grotendeels geëxporteerd, maar de mest blijft hier en zorgt onder andere voor te veel stikstof in onze omgeving. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil dat Nederland in 2030 ‘koploper in kringlooplandbouw’ is. Maar de huidige trend staat diametraal tegenover deze gewenste verduurzaming van de veehouderij.

Verbieden
Wakker Dier vindt dat de overheid megastallen moet verbieden. ‘Wij maken ons ernstig zorgen over deze megagroei’, zegt Hilhorst. ‘Megastallen verhogen risico’s. Brand of ziekte treffen direct ontzettend veel dieren. Bovendien dragen megastallen bij aan de neerwaartse spiraal van minder boeren en minder aandacht voor individuele dieren. Met de groei van een stal groeien ook alle problemen.’

Reageer op dit bericht

Please enter your comment!
Please enter your name here