Ruim één op de drie volwassenen eet minder vlees

Dierenwelzijn belangrijkste reden

0
138
Met 75% eet het overgrote deel van de volwassenen dus nog gewoon vlees, maar niet iedere dag. (Foto Erik van Huizen)
Met 75% eet het overgrote deel van de volwassenen dus nog gewoon vlees, maar niet iedere dag. (Foto Erik van Huizen)

DEN HAAG Van de 18-plussers is vorig jaar 35% minder vlees gaan eten dan daarvoor. Dat gebeurde door vleesloze dagen in te lassen of door kleinere porties vlees te eten. De meerderheid, 58%, geeft aan dat hun vleesconsumptie het afgelopen jaar niet is veranderd. Hiervan vindt 37% dat ze ‘eigenlijk minder vlees zouden moeten eten’.

In 2020 gaf 45% van de 18-plussers aan maximaal vier dagen in de week vlees te eten (ook wel flexitariërs genoemd), 5% zei nooit vlees te eten, 30% at vijf of zes dagen per week vlees. Een half procent stopte met het eten van vlees. Dit blijkt uit het onderzoek Belevingen 2020 van het CBS. Hiervoor werden van februari tot en met juni 2020 3.600 Nederlanders geïnterviewd. Hen is gevraagd wat ze denken en doen in relatie tot klimaatverandering en energietransitie. Ook werd onder andere gevraagd op hoeveel dagen in de week ze gewoonlijk vlees of vis eten; bij de warme maaltijd, als broodbeleg of als snack.

Ruim één op de drie volwassenen eet minder vlees

0,4% plantaardig
Met 75% eet het overgrote deel van de volwassenen dus nog gewoon vlees, maar niet iedere dag. Ongeveer 20% eet nog wel dagelijks vlees. Van degenen die geen vlees eten zei 3% geen vlees maar wel vis te eten (pescotariërs), 2% eet ook geen vis (vegetariërs). 0,4% kiest voor een volledig plantaardig dieet.

Van degenen die nooit vlees eten geeft 70 procent aan dat dierenwelzijn hiervoor de reden is. Klimaat of milieu volgt met 59 procent op de tweede plaats. Voor flexitariërs wegen persoonlijke redenen zoals gezondheid of geen behoefte aan vlees, zwaarder dan dierenwelzijn, en klimaat of milieu.

Opleiding
Hoogopgeleiden (hbo, wo) geven vaker dan laagopgeleiden aan geen vlees te eten. Van de volwassenen met een wo-opleiding eet 10% pesco- of vegetarisch, van de hbo’ers 6%, tegen 1% van degenen met alleen basisonderwijs. Volledig plantaardig eten komt het vaakst voor bij universitair geschoolden, van hen geeft 2% dit aan. Onder 18-plussers met een lager onderwijsniveau is dat minder dan 0,3%.

Vrouwen geven vaker dan mannen aan dat ze geen vlees eten. Mensen jonger dan 35 jaar eten naar verhouding iets vaker pescotarisch of vegetarisch, terwijl ouderen juist vaker flexitarisch eten. Stedelingen eten vaker pesco- of vegetarisch en flexitarisch dan plattelandsbewoners.

Ruim één op de drie volwassenen eet minder vlees

 

Reageer op dit bericht

Please enter your comment!
Please enter your name here