RIVM: ‘Aanwijzingen dat pesticiden parkinson en alzheimer kunnen veroorzaken’

Toelatingseisen moeten worden aangepast

0
182
Ruim een jaar geleden concludeerde de Gezondheidsraad al dat blootstelling aan chemische gewasbeschermingsmiddelen een risico vormt voor de gezondheid. Nu komt het RIVM met de boodschap dat pesticiden kunnen zorgen voor ziekten als parkinson en alzheimer. (Foto via Pixabay)
Ruim een jaar geleden concludeerde de Gezondheidsraad al dat blootstelling aan chemische gewasbeschermingsmiddelen een risico vormt voor de gezondheid. Nu komt het RIVM met de boodschap dat pesticiden kunnen zorgen voor ziekten als parkinson en alzheimer. (Foto via Pixabay)

DEN HAAG Er zijn aanwijzingen dat mensen die in het verleden lang aan gewasbeschermingsmiddelen hebben blootgestaan, zoals telers, een grotere kans hebben om neurodegeneratieve ziekten te krijgen, zoals parkinson en alzheimer. Dat concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) na onderzoek in opdracht van het ministerie van LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

In Nederland speelt, net als in de rest van Europa, de vraag of bepaalde stoffen in gewasbeschermingsmiddelen schadelijk kunnen zijn voor ons zenuwstelsel. Deze middelen beschermen planten tegen organismen waar planten ziek van kunnen worden. Om ervoor te zorgen dat ze veilig zijn voor mens, dier en milieu, worden ze getest. Maar volgens het RIVM is het de vraag of de huidige manier van testen een mogelijk effect als het krijgen van een ziekte als parkinson kan aantonen. Daarom zijn volgens de onderzoekers aanpassingen nodig in de toelatingseisen waarmee gewasbeschermingsmiddelen beoordeeld worden en de richtlijnen die daarvoor gelden. ‘Dit om mogelijke gezondheidseffecten van deze middelen beter te kunnen aantonen.’

Onvoldoende duidelijk
Uit het onderzoek van het RIVM blijkt dat met de huidige toelatingseisen een deel van de informatie ontbreekt die nodig is om zo’n effect aan te kunnen tonen. ‘De huidige testen kunnen onvoldoende duidelijk maken of een stof kleine veranderingen in de hersenen kunnen veroorzaken waardoor aandoeningen als parkinson kunnen ontstaan.’ Het RIVM adviseert in de toelatingseisen en testrichtlijnen duidelijker te beschrijven welke effecten moeten worden onderzocht en welke methoden daarvoor nodig zijn.

In Europa wordt door diverse instanties onderzoek gedaan naar de risico’s van gewasbeschermingsmiddelen op het zenuwstelsel. Het RIVM adviseert om al deze kennis over deze effecten via een werkgroep te bundelen. ‘Dit kan zorgen voor betere kennis over deze effecten.’

Lees ook

Reageer op dit bericht

Please enter your comment!
Please enter your name here