‘Provincie Brabant verzaakt opnieuw bij megastal Kampina’

19.000 varkens bij Natura2000 gebied

0
115
Het provinciebestuur van Brabant zegt volgens de natuurorganisaties wel dat ze de megastal bij de Kampina niet wil, maar ze voegt niet de daad bij het woord. (Foto Natuurmonumenten)
Het provinciebestuur van Brabant zegt volgens de natuurorganisaties wel dat ze de megastal bij de Kampina niet wil, maar ze voegt niet de daad bij het woord. (Foto Natuurmonumenten)

AMERSFOORT De Provincie Noord-Brabant verzaakt weer om actief in te grijpen tegen de komst van een megastal voor 19.000 varkens bij natuurgebied Kampina. Dit ondanks uitspraken van de rechtbank en de Raad van State over de noodzaak om passende maatregelen te nemen om verslechtering van de natuur op de Kampina te voorkomen.

Natuurorganisaties en omwonenden strijden al vele jaren tegen de komst van deze megastal aan de Logtsebaan in Oirschot. ‘Het is om wanhopig van te worden’, vertelt Toon Loonen, gebiedsmanager Natuurmonumenten. ‘We krijgen keer op keer gelijk bij de rechter, maar er verandert niets. Dit is het zoveelste provinciebestuur dat zegt dat ze de megastal bij de Kampina niet wil, maar niet de daad bij het woord voegt. Dit dwingt ons helaas om weer in de pen te klimmen en bezwaar te maken.’
Met het nieuwe bezwaarschrift doen de natuurorganisaties een ultieme oproep aan het provinciebestuur om nu terug te komen op het besluit en alsnog in te grijpen om verdere verslechtering van de natuur op de Kampina te voorkomen.

‘Natuur verslechtert’
De provincie is verantwoordelijk voor een goede staat van instandhouding van het Natura2000 gebied. Volgens Europese en Nederlandse wetgeving is verslechtering van de natuur niet toegestaan. Bij gelijkblijvende stikstofneerslag verslechtert de natuur al, dus zal alles op alles moeten worden gezet om nieuwe bronnen van uitstoot tegen te gaan. Volgens het Rijksbeleid moet de stikstofdepositie in 2030 met 50% verminderd zijn. De provincie zegt dat ze zich inzet voor het bereiken van de rijksdoelen, maar de natuurorganisaties constateren dat alle voorgenomen maatregelen tot nu toe slechts een reductie van 5% opleveren. ‘Er zijn op zeer korte termijn forse maatregelen nodig om aan de doelstelling van 50% te voldoen’, maakt Femke Dingemans als directeur van de Brabanste Milieufederatie duidelijk. ‘Dan is het toch logisch om te beginnen met voorkomen dat er weer nieuwe stikstofuitstoters zoals deze megastal ontstaan.’

Ramp voor de bodem
Beleidsmedewerker Toine Cooijmans van Natuurmonumenten vindt de Kampina een prachtig natuurgebied maar hij ziet in de bodem een ramp voltrekken. ‘Daardoor wordt de basis van het systeem en de voedselketen ondermijnd, waardoor de toekomst van bijzondere leefgebieden voor zeldzame en kwetsbare plant- en diersoorten steeds onzekerder wordt. Vogels als korhoen, grauwe kiekendief, tapuit zijn al verdwenen, evenals vlinders als de heivlinder en bruine eikenpage. Als we niet snel fors ingrijpen wacht karakteristieke soorten als de wulp en het gentiaanblauwtje eenzelfde lot. Nu is al 60 tot 80% van de eiken op de Kampina ziek tot stervend, waarvan ook stikstof de oorzaak is.’

Reageer op dit bericht

Please enter your comment!
Please enter your name here