Protest tegen verlenging toelating glyfosaathoudende middelen

‘Er zijn voldoende niet-chemische alternatieven’

0
116
Glyfosaathoudende middelen zijn volgens de NGO’s ‘een risico voor het leven’. (Foto Erik van Huizen)
Glyfosaathoudende middelen zijn volgens de NGO’s ‘een risico voor het leven’. (Foto Erik van Huizen)

ASSEN Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) heeft recent de toelating van tien glyfosaathoudende middelen verlengd tot 15 december 2023. De verlenging geldt onder andere voor volvelds bespuitingen om onkruid en groenbemester te doden. Verschillende NGO’s hebben een bezwaarschrift ingediend.

PAN Nederland, de Parkinson Vereniging, Meten=Weten en Tegengif beargumenteren in het bezwaarschrift aan het Ctgb waarom deze verlenging niet in lijn is met de wetgeving omtrent de toelating en het op de markt brengen van ‘gewasbeschermingsmiddelen’. Ze vragen het Ctgb de besluiten in te trekken en de verlenging van de toelating van de tien glyfosaathoudende middelen pas na het beoordelen van recente inzichten opnieuw te beoordelen. Het Ctgb heeft volgens de NGO’s de verlenging van de tien glyfosaathoudende middelen niet op basis van recent wetenschappelijke onderzoeken beoordeeld. ‘Dat terwijl er aanwijzingen zijn dat glyfosaat nadelige effecten heeft op de gezondheid van mens en dier. Glyfosaathoudende middelen zijn een risico voor het leven.’

Ziekte van Parkinson
De NGO’s voeren verder aan dat de gevolgen van glyfosaat voor de biodiversiteit en voor het ontwikkelen van neurodegeneratieve ziekten zoals Parkinson niet onderzocht zijn. ‘Er is simpelweg geen gevalideerd instrument noch een geharmoniseerde methodologie aanwezig voor de evaluatie.’ Ook overschrijdt het toelatingscriterium van het slecht afbreekbare glyfosaat en de metaboliet AMPA de milieukwaliteitsnorm voor oppervlaktewater. ‘Verder zijn er voldoende niet-chemische alternatieven voor behandeling van akkerbouwgewassen, bloembollen en bloemknolgewassen tegen onkruiden en de behandeling van groenbemesters. Toch worden de tien middelen voor de bespuiting van de hele akker toegelaten.’

Reageer op dit bericht

Please enter your comment!
Please enter your name here