Parken ernstig vervuild met pesticiden en diergeneesmiddelen

Tot 8200 meter ver

0
215
De onderzoekers bekeken de hoeveelheid pesticiden en diergeneesmiddelen in paardenbloemen. Daarbij werd onder meer fipronil aangetroffen. Een stofje wat de voortplanting van koolwitjes ernstig kan verstoren. (Foto Erik van Huizen)
De onderzoekers bekeken de hoeveelheid pesticiden en diergeneesmiddelen in paardenbloemen. Daarbij werd onder meer fipronil aangetroffen. Een stofje wat de voortplanting van koolwitjes ernstig kan verstoren. (Foto Erik van Huizen)

ASSEN Parken in Nederland zijn ernstig vervuild met bestrijdingsmiddelen uit de landbouw en middelen tegen vlooien en teken voor huisdieren. Dat is een risico voor het behoud van de populatie van insecten en de overige biodiversiteit.

In een onderzoek van paardenbloemen in vijftien openbare parken in zeven Nederlandse provincies zijn overal middelen tegen vlooien, teken en luizen aangetroffen. Deze worden op huisdieren gebruik. In alle paardenbloemenmonsters waren tevens bestrijdingsmiddelen aanwezig afkomstig uit de landbouw. Die middelen verspreiden zich ver buiten de behandelde akkers en vervuilen behalve tuinen van omwonenden en natuurgebieden dus ook openbare parken.

De onderzoekers van PAN-NL en Buijs Agro-Services concluderen dat vooral de aangetroffen diergeneesmiddelen een groot gevaar zijn voor de overleving en voortplanting van de nog overgebleven insecten in gebieden, zoals parken, waar behandelde honden worden uitgelaten. Alleen in een controle monsters genomen op een biologisch veeteeltbedrijf in Gelderland werden in de paardenbloemen geen insecticiden aangetroffen uit anti- vlooi en -teken middelen. Op dat bedrijf waren geen behandelde dieren aanwezig.

8,2 kilometer ver
Alle monsters werden onderzocht op de aanwezigheid van 707 bestrijdingsmiddelen. In de 16 paardenbloemmonsters werden in het totaal 40 bestrijdingsmiddelen en diergeneesmiddelen gevonden. Hiervan zijn 31 middelen voor gebruik in de landbouw toegelaten, of in het verleden als bestrijdingsmiddel (gewasbeschermingsmiddel) toegelaten geweest. Het vluchtige herbicide prosulfocarb is in alle paardenbloemmonsters tot op een afstand van 8,2 kilometer vanaf akkerbouwland aangetroffen.

Onder de 40 aangetroffen middelen bevonden zich 9 insecticiden, die als gewasbeschermingsmiddel in de landbouw geen toelating hebben, maar wel mogen worden gebruikt als diergeneesmiddel om vlooien, teken of luizen bij honden en katten te bestrijden.

Fipronil
In alle parken werden in de paardenbloemen tot zes verschillende anti vlooien- en tekenmiddelen (insecticiden) aangetroffen, die met grote waarschijnlijkheid zeer schadelijk zijn voor de voortplanting en ontwikkeling van insecten. In 8 van de 15 parken zijn de paardenbloemen besmet met fipronil. Dit kan onder meer de voortplanting van koolwitjes ernstig verstoren.

Andere voor insecten zeer giftige anti vlooien- en tekenmiddelen die in paardenbloemen werden aangetroffen zijn imidacloprid, etofenprox, permethrin, phoxim en dinotefuran.

Nooit onderzocht
De effecten van in de parken aangetroffen cocktails van diergeneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen zijn door geen enkel toelatingscollege of onderzoeker ooit onderzocht. Dat betekent dat ook de risico ́s voor het milieu van residuen van diergeneesmiddelen, die gebruikt worden voor huisdieren, niet bekend zijn.

De resultaten van dit onderzoek geven aan dat de onderzochte paardenbloemen in openbare parken cocktails van 4 tot van deze 20 middelen opnemen. Op grond van de in planten aangetroffen zeer sterk werkende insecticiden is het volgens de onderzoekers ‘zeer aannemelijk dat de voortplanting van insecten die deze planten consumeren ernstig verstoord wordt’.

Reageer op dit bericht

Please enter your comment!
Please enter your name here