‘Overheid moet gezond eten afdwingen via wetgeving’

0
53
Gemeenten zouden volgens de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) mogelijkheden moeten krijgen om een teveel aan fastfood winkels of snackbars te weren.
Gemeenten zouden volgens de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) mogelijkheden moeten krijgen om een teveel aan fastfood winkels of snackbars te weren. (Foto van Daniel Reche via Pixabay)

DEN HAAG Het invoeren van een suikertaks, een btw-verlaging op gezond eten, zoals fruit en groenten, en een verbod op reclame voor ongezond voedsel. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) is duidelijk wat er moet gebeuren om de Nederlander gezonder te krijgen, zelfs als dat via wetgeving moet.

Volgens de Raad zijn de gezondheidskansen in Nederland ongelijk verdeeld. Niet alleen in het aantal geleefde jaren, maar ook in de kwaliteit van ervaren gezondheid. Daarin zit maar liefst 15 jaar verschil. Met als gevolg dat er hardnekkige gezondheidsachterstanden zijn tussen Nederlanders. ‘De coronacrisis vergroot deze verschillen verder uit. Om gezondheidsachterstanden terug te dringen, is het nodig deze maatschappelijke oorzaken centraler te stellen in landelijk, regionaal en lokaal beleid. Er moet meer geld vrijgemaakt worden voor intersectoraal beleid met een looptijd van minimaal 15 jaar. Begin bij die wijken, gemeenten en regio’s waar de achterstanden het grootst zijn.’

Minimaal 15 jaar
De Raad pleit in het rapport ‘Een eerlijke kans op gezond leven’ voor een verschuiving in aanpak van individuele ingrepen om ongezonde leefstijl tegen te gaan naar een collectieve aanpak van de maatschappelijke oorzaken van gezondheidsachterstanden. Deze achterstanden hangen namelijk samen met langdurige en complexe sociale problemen, zoals werkloosheid, een laag inkomen, schulden of een ongezonde leefomgeving.
De RVS adviseert het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om samen met andere relevante ministeries – zoals Sociale Zaken en Werkgelegenheid – een visie te ontwikkelen op de aanpak van maatschappelijke problemen die tot gezondheidsachterstanden leiden. De RVS adviseert dit beleid minimaal 15 jaar te voeren. ‘Door de complexiteit van de problematiek duurt het immers lang voordat effecten zichtbaar worden. Ook zijn nieuwe vormen van verantwoording nodig, die passen bij deze complexiteit.’

Wettelijke plicht
Om gezondheidsachterstanden aan te pakken, zijn meer investeringen nodig. Vanuit het Rijk zou 2% van de VWS-begroting al een aanzienlijk startbudget opleveren, namelijk ruim 1,7 miljard euro. Maar het gaat niet alleen om een investering in geld maar ook in samenwerking tussen zorg, werk en inkomen, onderwijs, ruimtelijke ordening, in (wettelijke) mogelijkheden om de gezonde keuze makkelijker te maken en in het vergroten van de kans op een gezond leven voor alle bevolkingsgroepen. De RVS stelt daarom voor om een wettelijke plicht in te stellen om gezondheidsachterstanden terug te dringen. ‘Aan de hand van een ondergrens voor kansen op gezondheid kunnen criteria geformuleerd worden die een basis leggen voor de minimale gezondheidskansen van alle burgers. Vergelijkbaar met de ondergrens voor bestaanszekerheid: het bestaansminimum.’

Reageer op dit bericht

Please enter your comment!
Please enter your name here