Overheid kan gebruik glyfosaat gronden Rijksvastgoedbedrijf niet verbieden

0
32
De Gezondheidsraad concludeerde vorig jaar al dat blootstelling aan chemische gewasbeschermingsmiddelen een risico vormt voor de gezondheid. Uit internationaal onderzoek komen aanwijzingen dat gewasbescherming met chemische middelen gepaard kan gaan met de ziekte van Parkinson. Ook is er een verband aangetoond tussen prenatale blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. (Foto Erik van Huizen)
De Gezondheidsraad concludeerde vorig jaar al dat blootstelling aan chemische gewasbeschermingsmiddelen een risico vormt voor de gezondheid. Uit internationaal onderzoek komen aanwijzingen dat gewasbescherming met chemische middelen gepaard kan gaan met de ziekte van Parkinson. Ook is er een verband aangetoond tussen prenatale blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. (Foto Erik van Huizen)

DEN HAAG De overheid kan het gebruik van glyfosaathoudende middelen op gronden van het Rijksvastgoedbedrijf niet verbieden. Dat schrijft demissionair minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit min een brief aan de Tweede Kamer.

Schouten zocht samen met demissionair staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar de mogelijkheden om het gebruik van glyfosaathoudende middelen op gronden van het Rijksvastgoedbedrijf te verminderen of te stoppen. Maar volgens Schouten is het wettelijk niet mogelijk om lopende pachtcontracten open te breken en daaraan eenzijdig andere voorwaarden te verbinden, zoals het verbieden van het gebruik van glyfosaathoudende middelen.

Vrijwillig stoppen
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft ongeveer 41.000 hectare grond ter beschikking. Hiervan is ongeveer 90% in gebruik gegeven aan agrarische ondernemers op basis van reguliere pachtcontracten, deze lopen doorgaans levenslang. Ongeveer 10% betreft zogenoemde geliberaliseerde pachtcontracten met een looptijd van vier tot zes jaar.

Bij de openbare inschrijving voor de geliberaliseerde pachtcontracten gaat het Rijksvastgoedbedrijf wel meer grond verpachten aan agrarische ondernemers die zich gaan aansluiten of aangesloten zijn bij duurzaamheidscertificaten, zoals SKAL. Het gebruik van onder andere glyfosaathoudende middelen is dan niet toegestaan.

Tevens gaat het Rijksvastgoedbedrijf de komende tijd beginnen met een proefproject waarbij pachters er vrijwillig voor kunnen kiezen om het gebruik van glyfosaathoudende middelen te verminderen of te stoppen.

Nieuwe inzichten
Schouten schrijft in haar brief aan de Tweede Kamer overigens ook nog dat wet- en regelgeving weliswaar aanknopingspunten biedt om het gebruik van glyfosaathoudende middelen nationaal te beperken, maar dat dit alleen mogelijk is als uit nieuwe wetenschappelijke inzichten blijkt dat niet meer voldaan wordt aan de goedkeurings- en toelatingsvoorwaarden. ‘Hiervan is op dit moment geen sprake’, concludeert Schouten.

Lees ook:

Reageer op dit bericht

Please enter your comment!
Please enter your name here