Nederland vraagt Europa om snelle verbetering dierenwelzijn

Twijfels over EU-voorzitter Spanje

0
102
Nederland wil de maximale transporttijden van dieren beperken. De vraag is echter hoe EU-voorzitter Spanje daar over denkt. (Foto Erik van Huizen)
Nederland wil de maximale transporttijden van dieren beperken. De vraag is echter hoe EU-voorzitter Spanje daar over denkt. (Foto Erik van Huizen)

BRUSSEL Nederland heeft de Europese Commissie opgeroepen niet langer te wachten met de herziening van de Europese wetgeving op het gebied van dierenwelzijn. Zo wil Nederland de maximale transporttijden van dieren beperken. Maar Nederland heeft twijfels of Spanje hier als voorzitter van de Europese Unie (EU) toe bereid is.

Voor het verbeteren van het dierenwelzijn op Europees niveau is volgens Nederland ‘een ambitieuze aanpassing van de Europese dierenwelzijnswetgeving noodzakelijk’. De laatste substantiële aanpassing van sommige Europese dierenwelzijnsregels dateert van al meer dan vijftien jaar geleden. De Europese Commissie heeft, in het kader van de ‘van Boer tot Bord’-strategie, aangegeven voor het einde van het jaar met voorstellen te komen hiervoor.

‘Niet langer wachten’
Maar ondanks dat dierenwelzijn in het werkprogramma van het Spaans voorzitterschap wordt benoemd als prioriteit, wijkt de visie en daarmee ook de inzet van Spanje op bepaalde punten af van de Nederlandse inzet. ‘Het is daarmee de vraag of het Spaanse voorzitterschap net zoveel prioriteit geeft aan dierenwelzijn en net zo ambitieus is als Nederland’, schrijft minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Volgens Adema kijkt het kabinet uit naar de voorstellen voor de herziening van de Europese dierenwelzijnswetgeving. ‘Ik hoop dat deze voorstellen geen vertraging oplopen en spoedig volgen. Nederland heeft de Europese Commissie daarom ook opgeroepen niet langer te wachten en deze voorstellen dit najaar nog uit te brengen.’

Reageer op dit bericht

Please enter your comment!
Please enter your name here