Levenslang houdverbod voor dierenbeulen

‘Dierenbeulen ontlopen nu te vaak hun straf’

0
41
Onder de huidige wet is het een gangbare praktijk dat fokkers gezonde dieren als cavia’s, hamsters of konijnen doden, omdat de dieren niet de gewenste kleur of geslacht hebben. Met de wetswijziging wordt dit voorkomen. (Foto via Pixabay)
Onder de huidige wet is het een gangbare praktijk dat fokkers gezonde dieren als cavia’s, hamsters of konijnen doden, omdat de dieren niet de gewenste kleur of geslacht hebben. Met de wetswijziging wordt dit voorkomen. (Foto via Pixabay)

DEN HAAG Een levenslang houdverbod bij ernstige dierenmishandeling, hogere maximumstraffen voor dierenbeulen en een verbod op het zelf doden van huisdieren. De Partij voor de Dieren en de Dierenbescherming hebben drie grote doorbraken bereikt bij het debat over de Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing.

De Dierenbescherming is dolblij dat de Tweede Kamer heeft ingestemd met een zelfstandig houdverbod voor daders van dierenmishandeling en -verwaarlozing die meerdere malen over de schreef zijn gegaan. ‘Een grote winst voor dierenwelzijn, en het werk van jarenlang pleiten voor deze maatregel.’ PvdD-Kamerlid Frank Wassenberg is opgetogen: ‘Eindelijk, eindelijk, eindelijk kunnen we dieren beter beschermen tegen dierenbeulen en horrorfokkers. Daar hebben we jaren hard voor geknokt.’

Levenslang
Dierenmishandeling kan wat betreft Wassenberg niet stevig genoeg worden aangepakt. ‘De wetgeving bood onvoldoende mogelijkheden daartoe, maar dat hebben we veranderd. Met de aangenomen wetswijzigingen kan een rechter straks een levenslang houdverbod en gebiedsverbod opleggen. Dan moet je denken aan daders die zich schuldig hebben gemaakt aan puur sadisme of aan marteling van dieren. Of daders die op gruwelijke wijze dieren hebben omgebracht, of die grote aantallen dieren langdurig, systematisch en ernstig hebben verwaarloosd. Recidivisten. Tegen deze daders moeten dieren echt in bescherming genomen worden, levenslang, omdat de kans op herhaling heel groot is en het leed niet te overzien.’

Zwaardere straffen
Ook kunnen dierenbeulen straks hogere straffen opgelegd krijgen bij dierenmishandeling en -verwaarlozing. De maximum gevangenisstraf voor ernstige delicten gaat van drie naar vijf jaar en voor minder ernstige delicten van zes maanden naar één jaar. Ook de geldboete gaat in beide gevallen omhoog. ‘Het kan niet zo zijn dat een eenvoudige diefstal zwaarder kan worden bestraft dan het mishandelen en doden van een dier.’ De hogere straffen zijn van toepassing op zowel particuliere als bedrijfsmatige houders van dieren.

Zelf huisdier doden
De derde aangenomen wijziging op de wet regelt dat het verboden wordt om gehouden zoogdieren zelf te doden. Voor honden, katten en ganzen was dat al verboden en dat gaat nu dus gelden voor andere als huisdier gehouden zoogdieren. ‘Het is niet uit te leggen dat het momenteel wel mogelijk is een dierenbeul te vervolgen die een nest jonge hondjes in een met stenen verzwaarde sporttas de sloot ingooit, maar niet wanneer ditzelfde gebeurt met een nest jonge cavia’s’, licht Wassenberg de noodzaak van zijn wetswijziging toe. In de huidige situatie kan justitie alleen optreden als bewezen kan worden dat een dier bij het doden heeft geleden. ‘Die bewijslast is voor de politie veel te ingewikkeld en tijdrovend, waardoor daders in de praktijk vrijwel nooit kunnen worden vervolgd, zelfs niet als ze in beeld zijn bij de politie. Dierenbeulen ontlopen zo vaak veel te gemakkelijk hun straf.’

‘Niet de gewenste kleur’
De wetswijziging is bovendien noodzakelijk om te voorkomen dat fokkers van gezelschapsdieren gezonde dieren als cavia’s, hamsters of konijnen doden, omdat de dieren niet de gewenste kleur of geslacht hebben. Iets wat onder de huidige wet gangbare praktijk is.
‘Dieren zijn geen dingen, maar wezens met gevoel’, zegt Wassenberg. ‘Het zijn extra kwetsbare slachtoffers die zichzelf niet kunnen beschermen. Daarom is het aan ons, aan de Tweede Kamer als medewetgever, om de rechter de mogelijkheid te bieden om die dieren beter te beschermen.’

Rechters
De Dierenbescherming hoopt nu dat het wetgevingsproces spoedig zal verlopen en dat rechters een zelfstandig houdverbod snel kunnen, en indien nodig ook zúllen, toepassen. ‘Dit betekent om te beginnen, dat het wetsvoorstel nu snel door moet naar de Eerste Kamer en dat deze het vervolgens vlot dient te behandelen.’

Reageer op dit bericht

Please enter your comment!
Please enter your name here