Europese Commissie: ‘In 2030 helft minder gebruik pesticiden’

0
178
Ruim 75% van de soorten voedselgewassen in de wereld zijn afhankelijk van bestuiving door dieren. Met de nieuwe regels wil de Europese Commissie de achteruitgang van deze bestuivers een halt toe roepen. (Foto Erik van Huizen)
Ruim 75% van de soorten voedselgewassen in de wereld zijn afhankelijk van bestuiving door dieren. Met de nieuwe regels wil de Europese Commissie de achteruitgang van deze bestuivers een halt toe roepen. (Foto Erik van Huizen)

BRUSSEL De Europese Commissie wil het gebruik van pesticiden tegen 2030 met de helft verminderen. Voor de gezondheid van de burgers en om de achteruitgang in biodiversiteit te stoppen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat er jaarlijks wereldwijd ongeveer 385 miljoen gevallen van onbedoelde acute pesticidenvergiftigingen plaatsvinden. Ongeveer 11.000 slachtoffers overleven de vergiftiging niet.

De nieuwe doelstellingen van de Europese Commissie worden bindend voor alle Europese landen. Alle landbouwers moeten het zogenoemde Integrated Pest Management (IPM) toepassen. Hierin moeten eerst alle alternatieve methoden voor ongediertebestrijding worden genomen voordat chemische bestrijdingsmiddelen als laatste middel kunnen worden gebruikt. De landbouwers worden bij deze overgang ondersteund door het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de EU. Gedurende vijf jaar kunnen de lidstaten het GLB gebruiken om de kosten van de nieuwe vereisten voor landbouwers te dekken.

Kwetsbare gebieden
De lidstaten moeten zelf een strategie bedenken om de reductiedoelstellingen voor het gebruik van chemische en gevaarlijke bestrijdingsmiddelen te verminderen. Zo komt er een verbod op het gebruik van alle pesticiden in kwetsbare gebieden en binnen drie meter van deze gebieden. Hierbij kan worden gedacht aan openbare parken, tuinen, speeltuinen, recreatie- of sportterreinen, openbare paden, evenals ecologisch kwetsbare gebieden

Biodiversiteit
Met de nieuwe regels wil Europa het verlies aan biodiversiteit in Europa een halt toeroepen, de gezondheid van de burgers beschermen, helpen bij het bouwen van duurzame voedselsystemen en voedselzekerheid waarborgen. Want volgens de Europese Commissie maken wetenschappers en burgers zich steeds meer zorgen over het gebruik van pesticiden en de ophoping van hun residuen en metabolieten in het milieu.

Er zijn volgens de Commissie grote risico’s voor de gezondheid van burgers verbonden aan het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. ‘Vooral voor degenen die ze gebruiken, maar ook voor kwetsbare groepen en kinderen. Pesticiden kunnen zowel acute als langdurige gevolgen voor de gezondheid hebben. Chemische bestrijdingsmiddelen kunnen dermatologische, neurologische en kankerverwekkende effecten hebben. Hoge beroepsmatige blootstelling aan pesticiden kan leiden tot ziekenhuisopname en overlijden.’

Bestuivers
In landbouwgebieden draagt het gebruik van sommige chemische bestrijdingsmiddelen bij aan de achteruitgang van bestuivers die nodig zijn om een groeiende wereldbevolking te voeden. Ruim 75% van de soorten voedselgewassen in de wereld zijn afhankelijk van bestuiving door dieren. En 50% van het land in de EU dat wordt bebouwd met gewassen die afhankelijk zijn van bestuivers, kampt al met een bestuivingstekort. In de EU wordt € 15 miljard van de jaarlijkse landbouwproductie van de EU rechtstreeks toegeschreven aan insectenbestuivers. Maar 10% van de bijen- en vlindersoorten in Europa staat op de rand van uitsterven, en 33% van hen is in verval.

Lees ook

Reageer op dit bericht

Please enter your comment!
Please enter your name here