Europa wil niets doen aan toename gif op groente en fruit

‘Cocktaileffect’

0
228
Europarlementariër Anja Hazekamp roept de Europese Commissie op alle gevaarlijke bestrijdingsmiddelen in Europa te verbieden. (Foto Partij voor de Dieren)
Europarlementariër Anja Hazekamp roept de Europese Commissie op alle gevaarlijke bestrijdingsmiddelen in Europa te verbieden. (Foto Partij voor de Dieren)

BRUSSEL De Partij voor de Dieren heeft de Europese Commissie opheldering gevraagd over de toename van gevaarlijke landbouwgifresten op fruit en groenten die verkocht worden in Europa. Eurocommissaris Stella Kyriakides is echter niet van plan actie te gaan ondernemen. 

Recent onderzoek van Pesticide Action Network (PAN) toonde aan dat groenten en fruit relatief vaker vervuild zijn met resten van de meest gevaarlijke bestrijdingsmiddelen dan tien jaar geleden.

Consument beschermen
De toename van de hoeveelheid resten landbouwgif is opvallend. Zo’n tien jaar werden juist EU-regels van kracht die deze soorten landbouwgif zouden moeten uitfaseren. Europarlementariër Anja Hazekamp roept de Europese Commissie dan ook op eindelijk alle gevaarlijke bestrijdingsmiddelen in Europa te verbieden. Hazekamp vraagt daarnaast om consumenten te beschermen tegen het ‘cocktaileffect’. Dat is het gecombineerde gezondheidsrisico van het binnenkrijgen van verschillende soorten pesticiden.

Eén gif per gewas
Oplossingen die de Partij voor de Dieren voorstelt om consumenten beter te beschermen zijn het toestaan van slechts één soort pesticide per gewas en het vermelden van alle gebruikte bestrijdingsmiddelen op het etiket van groenten en fruit.
Eurocommissaris Stella Kyriakides geeft aan dat het complex is om de gezondheidseffecten van combinaties van pesticiden goed te beoordelen. Ze geeft aan dat bescherming van consumenten de hoogste prioriteit heeft voor de Europese Commissie, maar dat pesticideresten voorlopig niet op het etiket vermeld zullen worden.

De Partij voor de Dieren meldt zich in te blijven zetten voor concretere toezeggingen en maatregelen tegen landbouwgif.

Lees ook

Reageer op dit bericht

Please enter your comment!
Please enter your name here