Europa komt met bodemgezondheidswet

70% van de EU bodems verkeert niet in goede staat

0
39
De Europese bodemgezondheidswet moet ervoor gaan zorgen dat alle bodemecosystemen tegen 2050 in een gezonde toestand verkeren. (Foto via Pixabay)
De Europese bodemgezondheidswet moet ervoor gaan zorgen dat alle bodemecosystemen tegen 2050 in een gezonde toestand verkeren. (Foto via Pixabay)

BRUSSEL De Europese Commissie heeft een nieuwe EU-bodemstrategie gepresenteerd. De strategie roept op hetzelfde niveau van bescherming te waarborgen voor de bodem als voor het water, het mariene milieu en de lucht. Dit wil de Commissie voor elkaar krijgen door uiterlijk in 2023 een voorstel in te dienen voor een nieuwe bodemgezondheidswet.

De bodemstrategie is volgens de Commissie belangrijk om de klimaat- en biodiversiteitscrises aan te pakken. Gezonde bodems vormen namelijk niet alleen het fundament voor 95% van ons voedsel, maar herbergen meer dan 25 % van de wereldwijde biodiversiteit en vormen het grootste terrestrische koolstofreservoir op aarde. Toch bevindt 70 % van de bodems in de EU zich niet in een goede staat.

In 2050 gezond
De strategie van de Commissie stelt een kader vast met concrete maatregelen voor de bescherming, het herstel en het duurzaam gebruik van bodems en stelt een reeks vrijwillige en wettelijk bindende maatregelen voor. Deze strategie is erop gericht om het gehalte aan koolstof in landbouwbodems te vergroten, woestijnvorming tegen te gaan, aangetast land en aangetaste bodems te herstellen en ervoor te zorgen dat alle bodemecosystemen tegen 2050 in een gezonde toestand verkeren.

De strategie mobiliseert ook de nodige maatschappelijke betrokkenheid en financiële middelen, zorgt voor het delen van kennis en bevordert duurzame praktijken en monitoring op het gebied van bodembeheer, ter ondersteuning van de ambitie van de EU om wereldwijd actie te ondernemen op het gebied van de bodem.

Lees ook

Reageer op dit bericht

Please enter your comment!
Please enter your name here