Dieren niet meer in kooien

Duurt nog wel jaren

0
296
Ook landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski is opgetogen. ‘Een voedselsysteem kan niet duurzaam zijn zonder strenge dierenwelzijnsnormen. Dankzij de burgers zal de Commissie in dit opzicht nog ambitieuzer zijn en het gebruik van kooisystemen voor veehouderijen geleidelijk afschaffen. He burgerinitiatief bevestigt dat deze overgang ook beantwoordt aan de maatschappelijke vraag naar landbouwpraktijken die ethischer en duurzamer zijn.’ (Foto Europees Parlement)
Ook landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski is opgetogen. ‘Een voedselsysteem kan niet duurzaam zijn zonder strenge dierenwelzijnsnormen. Dankzij de burgers zal de Commissie in dit opzicht nog ambitieuzer zijn en het gebruik van kooisystemen voor veehouderijen geleidelijk afschaffen.’ (Foto Europees Parlement)

BRUSSEL De Europese Commissie komt tegen 2023 met een voorstel voor wetgeving waarbij kooien voor landbouwdieren worden verboden. De Commissie reageert hiermee op het Europees burgerinitiatief (EBI) ‘End the Cage Age’ dat door meer dan 1 miljoen burgers in de hele EU wordt gesteund. In 2027 moet het houden van landbouwdieren in kooien uiteindelijk zijn verboden.

Dit burgerinitiatief weerspiegelt volgens de Commissie de behoefte aan een omschakeling naar landbouwsystemen die ethischer en duurzamer zijn en aan het herzien van de bestaande EU-regels inzake dierenwelzijn. Vrijwel alle landbouwdieren vallen onder de huidige wetgeving inzake de bescherming van dieren. Het voorstel van de Commissie heeft met name betrekking op legkippen, zeugen en kalveren, en andere in het EBI genoemde dieren, te weten konijnen, jonge hennen, leghenouderdieren, vleeskuikenouderdieren, kwartels, eenden en ganzen.

Doorbraak
Europarlementariër Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren spreekt van een doorbraak. ‘Een wettelijk verbod op kooihuisvesting zal het leed van honderden miljoenen varkens, kalfjes, konijnen, kippen, kwartels, eenden en ganzen in de Europese vee-industrie verzachten. Na het geweldige burgerinitiatief en de steun hiervoor vanuit het Europees Parlement, is deze toezegging dat er daadwerkelijk een wettelijk verbod komt op het opsluiten van dieren in kooien een grote doorbraak.’

Vervolgstappen
Aangezien het niet meer gebruiken van kooien betekent dat de huidige landbouwsystemen moeten veranderen, zal de Commissie in een voor eind 2022 af te ronden effectbeoordeling niet alleen rekening houden met de voordelen voor het dierenwelzijn, maar ook met de sociaal-economische en milieugevolgen van de te nemen maatregelen. In dit verband zal uiterlijk begin 2022 een openbare raadpleging worden gehouden. De Commissie zal nagaan of het haalbaar is om de voorgestelde wetgeving vanaf 2027 in werking te laten treden.

Power to the people
Het besluit van de Europese Commissie laat volgens Věra Jourová, vicevoorzitter voor Waarden en Transparantie zien dat de inbreng van de burgers een echt verschil kan maken en kan leiden tot concrete wetgevingsvoorstellen van de Commissie. ‘We hebben geluisterd naar de bezorgdheid van miljoenen mensen over de leefomstandigheden van landbouwdieren en wij zullen op het initiatief reageren. Mijn boodschap aan EU-burgers is eenvoudig: het EBI is er voor jullie, aarzel niet om het te gebruiken.’

Het EBI
Het Europees burgerinitiatief (EBI) is in april 2012 van start gegaan om op een groot aantal beleidsterreinen burgers de mogelijkheid te bieden de agenda te bepalen. Als minstens één miljoen burgers uit ten minste zeven EU-lidstaten aan een EBI deelnemen, kunnen zij de Europese Commissie verzoeken actie te ondernemen op de gebieden waarvoor zij bevoegd is.

Reageer op dit bericht

Please enter your comment!
Please enter your name here