Btw-verlaging op groente en fruit in 2024

Onduidelijk wat groente en fruit is

0
163
De staatssecretarissen Maarten van Ooijen en Marnix L.A. van Rij wachten eerst een onderzoek af voor dat ze een beslissing nemen over een btw-verlaging op groente en fruit. (Foto Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Martijn Beekman)
De staatssecretarissen Maarten van Ooijen en Marnix L.A. van Rij wachten eerst een onderzoek af voor dat ze een beslissing nemen over een btw verlaging op groente en fruit. (Foto Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Martijn Beekman)

DEN HAAG Het kabinet streeft naar invoering van een btw verlaging op groente en fruit per 2024. Een onderzoek naar de uitvoerbaarheid moet hier begin 2023 uitsluitsel over geven.

Een probleem is dat op dit moment voor de btw nog geen definitie van groente en fruit bestaat. Voordat een btw-nultarief op groente en fruit kan worden ingevoerd, moeten deze producten eerst worden afgebakend. En dat is volgens staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Marnix L.A. van Rij van Financiën, Fiscaliteit en Belastingdienst ‘een hele puzzel’. ‘Er zijn vele varianten van groente en fruit(producten) verkrijgbaar die in meer of mindere mate gezond. Daarom gaat het kabinet samen met een extern bureau onderzoek doen.’

Doeltreffendheid
Als het gaat om doeltreffendheid is het volgens de staatssecretarissen noodzakelijk om in kaart te brengen in hoeverre de verlaging van het btw-tarief doorwerkt in consumentenprijzen, wat het verwachte effect op de consumptie van groente en fruit is en welke gezondheidseffecten daarvan te verwachten zijn. ‘Ten aanzien van doelmatigheid wordt geraamd wat de budgettaire kosten van de verschillende afbakeningsvarianten zijn. Uit een indicatieve raming blijkt dat een nultarief op groente en fruit kan leiden tot een budgettaire derving in de orde grootte van € 1 miljard.’

Lees ook

Reageer op dit bericht

Please enter your comment!
Please enter your name here