‘Boerenland staat vol met megastallen en turbokoeien’

Aantal megastallen verdubbeld

0
49
Een koe ‘produceert’ nu een record hoeveelheid melk van 9.200 kilo per jaar. (Foto A. Beijeman via Pixabay)
Een koe ‘produceert’ nu een record hoeveelheid melk van 9.200 kilo per jaar. (Foto A. Beijeman via Pixabay)

AMSTERDAM De melkveesector is de afgelopen tien jaar sterk geïntensiveerd. Het aantal ‘weide-uren’ per koe nam af, de hoeveelheid melk die een koe geeft steeg naar 9.200 kilo per jaar en tachtig procent van de melkveebedrijven produceren meer mest dan ze op eigen grond kwijt kunnen. ‘Het idyllische boerenland staat nu vol met megastallen en turbokoeien’, concludeert Anne Hilhorst van Wakker Dier.

Wakker Dier maakte een overzicht van de ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar. Daaruit komt volgens Hilhorst een droevig beeld naar voren. ‘De melkveesector is een echte industrie geworden. Tegelijkertijd zijn ernstige problemen met dierenwelzijn amper aangepakt. Meer dan de helft van de dieren heeft ieder jaar last van een vaak pijnlijke uierontsteking.’

Turbokoe
Een gemiddelde melkveehouder heeft nu 35 procent meer koeien dan tien jaar geleden. Het aantal megastallen verdubbelde, geen enkele sector in de veehouderij telt er volgens Wakker Diermeer. ‘De koeien produceren 52 miljard kilo mest per jaar; een toename van zestien procent ten opzichte van 2009. Daardoor komt maar liefst 27 procent van alle stikstofuitstoot in Nederland van melkkoeien. Het aantal weide-uren per koe nam met vijftien procent af. Verder is de hoeveelheid melk die een koe geeft nog tien procent verder opgedreven tot een recordhoogte van 9.200 kilo per jaar.’

Verkeerde weg
Het rapport van Wakker Dier laat volgens Hilhorst duidelijk zien dat de sector de verkeerde weg is ingeslagen. ‘Om het tij te keren is inkrimpen van de veestapel onontkoombaar. Halveer het aantal melkkoeien terwijl het aantal boeren gelijk blijft. Dit geeft de sector letterlijk de ruimte om goed voor de dieren en de natuur te zorgen. Het is cruciaal dat partijen zoals D66 bij hun standpunt blijven en ervoor zorgen dat het aantal dieren in Nederland wordt teruggebracht.’

Reageer op dit bericht

Please enter your comment!
Please enter your name here