‘Bijen hebben geen last van residuen gewasbescherming’

'Veilig voor mens, dier en milieu'

0
101
Minister Henk Staghouwer ziet niets om alle sierplanten waarvoor bij de kweek bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt, te labelen met een waarschuwingssticker. (Foto Ministerie LNV/Martijn Beekman)
Minister Henk Staghouwer ziet niets om alle sierplanten waarvoor bij de kweek bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt, te labelen met een waarschuwingssticker. (Foto Ministerie LNV/Martijn Beekman)

DEN HAAG Bijen of andere (bestuivende) insecten hebben geen last van gewasbeschermingsmiddelen die op sierplanten achterblijven. Minister Henk Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit concludeert dan ook dat consumenten met hun aankoop van deze sierplanten niet bijdragen aan de verdere achteruitgang van de insectenpopulatie.

Staghouwer reageert hiermee op de uitzending van de Keuringsdienst van Waarde over ‘Bij-vriendelijke planten’. Hieruit bleek dat op grote schaal met insectengif bespoten planten als ‘bij-vriendelijk’ aan consumenten worden verkocht. Maar de minister ziet geen enkel probleem. ‘Gezien de teruggang van de Nederlandse insectenpopulaties begrijp ik goed dat de uitzending zorgen wekt. Gewasbeschermingsmiddelen worden in Nederland alleen toegelaten als uit een wetenschappelijke risicobeoordeling van het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) blijkt dat ze volgens de voorschriften veilig zijn voor mens, dier en milieu. Een onderdeel van de risicobeoordeling is ook het effect op insecten zoals bijen. In deze risicobeoordeling wordt rekening gehouden met de mogelijke sporen van (werkzame) stoffen die achterblijven op het product.’

Klagen
Tweede Kamerleden Laura Bromet en Suzanne Kröger van GroenLinks wilden van de minister ook nog weten of hij het er mee eens is dat het als bij-vriendelijk labelen en verkopen van planten waar insecticiden op zitten misleiding is. Staghouwer wijst naar de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Reclame Code Commissie. ‘Het is de taak van de ACM om te beoordelen of sprake is van misleiding. Klachten over misleidende reclame kunnen burgers bij de Reclame Code Commissie melden.

Niet nodig
De Kamerleden vroegen de minister alle sierplanten waarvoor bij de kweek bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt, te labelen met een waarschuwingssticker. Ze wilden dat Staghouwer hiervoor regelgeving zou maken. Maar ook dit ziet hij niet zitten. ‘Ik zou het net als u zeer onwenselijk vinden als bijen of andere bestuivende insecten last ondervinden van (werkzame) stoffen die op sierplanten van consumenten achterblijven. Het waarschuwen of voorlichten van consumenten over residuen van gewasbeschermingsmiddelen op sierplanten is echter niet nodig.’

Reageer op dit bericht

Please enter your comment!
Please enter your name here