130.000 dieren komen om bij stalbranden

‘Agrariër kan zelf veel doen’

0
116
In 2022 waren er zeven branden bij kippenboerderijen. (Foto via Pixabay)
In 2022 waren er zeven branden bij kippenboerderijen. (Foto via Pixabay)

DEN HAAG Het afgelopen jaar zijn er bij stalbranden veel meer dierlijke slachtoffers gevallen dan in 2021. Ruim 130.000 dieren kwamen om. Dit blijkt uit de Risicomonitor Stalbranden van het Verbond van Verzekeraars.

In 2022 hebben er 42 stalbranden in ons land plaatsgevonden. Bij achttien daarvan was sprake van dierlijke slachtoffers. Dat het aantal zo hoog uitvalt, komt doordat er ook enkele pluimveebedrijven getroffen zijn. Het aantal branden is volgens het verbond niet exorbitant toegenomen in vergelijking met andere voorgaande jaren.

Flinke stijging
In 2021 kregen Nederlandse agrariërs te maken met 35 stalbranden met 6.915 dierlijke slachtoffers. In 2020 waren dit 54 branden waarbij 108.794 dieren omkwamen. De forse stijging ten opzichte van 2021 is te verklaren doordat er geen pluimvee omkwam bij stalbranden in dat jaar. Eén stalbrand in de pluimveesector kan het aantal dierlijke slachtoffers in één keer flink laten stijgen.

Pluimvee
In 2022 waren er zeven branden bij kippenboerderijen. Geeke Feiter, directeur Schade bij het Verbond van Verzekeraars: ‘Er zijn nog steeds te veel stalbranden en dit is een ramp voor de dieren en agrarisch ondernemers. Bewustwording is belangrijk, daarom houden we sinds enkele jaren de cijfers over stalbranden bij. Het is belangrijk dat er haast wordt gemaakt met de maatregelen die eerder zijn aangekondigd. Een wettelijke grens stellen aan het aantal dieren per (brand)compartiment en een maximumgrens voor deze compartimenten in nieuw te bouwen en te verbouwen veestallen. Een verplichte jaarlijkse brandveiligheidskeuring en een drie- tot vijfjaarlijkse keuring van elektra en zonnestroominstallaties in alle stallen is dan ook nodig. Het is positief dat het kabinet deze regelgeving nu heeft voorbereid.’

Oorzaken
Bij negentien branden was de exacte oorzaak van de stalbrand niet meer te achterhalen. Geeke Feiter: ‘Branden zijn vaak enorm groot en destructief. Wel kennen we de veelvoorkomende oorzaken van branden. Hoewel deze niet altijd voorkómen kunnen worden, kan een agrariër zelf veel doen om het risico zo klein mogelijk te houden. Het Verbond heeft hiervoor een checklist stalbranden opgesteld, die is aangevuld met checks en tips op bijvoorbeeld het gebied van elektrische installaties, menselijk handelen, verwarming, zelfontbranding van bijvoorbeeld werkmaterieel en luchtwassers. Met de checklist in de hand kunnen ondernemers zelf zaken nalopen om de risico’s op brand te beperken. Verzekeraars hebben deze lijst ook aangevuld met nieuwe risico’s, zoals zonnepanelen en accu’s. Het is goed dat de agrarische sector verduurzaamt, maar de snelle ontwikkeling moet wel gepaard gaan met (brand)veiligheid. Anders blijft het aantal branden alsnog te hoog.’

Meer over stalbranden

Reageer op dit bericht

Please enter your comment!
Please enter your name here