Bestrijdingsmiddelen

De onderzoekers bekeken de hoeveelheid pesticiden en diergeneesmiddelen in paardenbloemen. Daarbij werd onder meer fipronil aangetroffen. Een stofje wat de voortplanting van koolwitjes ernstig kan verstoren. (Foto Erik van Huizen)

Parken ernstig vervuild met pesticiden en diergeneesmiddelen

ASSEN Parken in Nederland zijn ernstig vervuild met bestrijdingsmiddelen uit de landbouw en middelen tegen vlooien en teken voor huisdieren. Dat is een risico...
Na blootstelling aan een pesticide accepteren de EU-lidstaten tien procent vermindering van de grootte van de honingbijenkolonie. ‘Onacceptabel’ vindt PAN Europe. (Foto Erik van Huizen)

Nieuwe bijen-richtsnoer pesticiden

ASSEN De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft onlangs de nieuwe EU-richtsnoer voor de risicobeoordeling van pesticiden op bijen gepubliceerd. Het gebeurde volgens PAN...
Alle onderzochte handappels bleken met captan besmet. Captan is mogelijk kankerverwekkend. (Foto Erik van Huizen)

Bespoten appel slecht voor baby, kind en zwangere vrouw

ASSEN In een steekproef van 17 monsters van de meest populaire appels zijn tien verschillende bestrijdingsmiddelen aangetroffen. Gemiddeld zijn de onderzochte appels met 3,35...
De tastbare voordelen van bestuivers voor de economie zijn met name zichtbaar in de voedselproductie aangezien bestuiving door dieren naar schatting vijf miljard euro per jaar bijdraagt aan de landbouwproductie van de EU. Voor sommige gewassen kan de bijdrage van bestuivers de helft van de marktwaarde van de productie bedragen. (Foto Erik van Huizen)

Enorm verlies aan wilde bestuivers

BRUSSEL Europa en de wereld worden geconfronteerd met een enorm verlies aan wilde bestuivers. De populatie van ongeveer één op de drie bijen-, vlinder-...
De organisaties willen dat het voorzorgsprincipe gaat gelden. Dat betekent dat bij twijfel of onduidelijkheid over de schadelijke gevolgen van een bestrijdingsmiddel het middel de markt niet op mag. (Foto Erik van Huizen)

Overheid beschermt mensen en natuur onvoldoende tegen bestrijdingsmiddelen

DEN HAAG De overheid doet niet genoeg om mens, dier en milieu te beschermen. Daarom lanceert een brede coalitie van organisaties het maatschappelijke manifest...
PAN-NL adviseert de consument en in het bijzonder kwetsbare groepen, zwangere vrouwen en gezinnen om voor baby ́s, peuters en kinderen met klem alleen aardbeien (en andere levensmiddelen) te kopen, die zonder chemische bestrijdingsmiddelen zijn geteeld. (Foto Erik van Huizen)

Aantal en gemiddeld gehalte bestrijdingsmiddelen in aardbeien stijgt

ASSEN Uit een steekproef van bestrijdingsmiddelen op aardbeien van supermarkten blijkt dat het gemiddelde aantal aangetroffen stoffen per monster en het gemiddeld gehalte nog...
Lavendelplanten uit de reguliere tuincentra bevatten de meeste verschillende bestrijdingsmiddelen en de hoogste concentratie. (Foto Erik van Huizen)

Hoe lang pesticiden in of op planten aanwezig blijven

ASSEN Planten uit tuincentra die aantrekkelijk zijn voor insecten bevatten steeds meer resten van bestrijdingsmiddelen. We berichtten er vorig jaar over na onderzoek van...
Het is bekend dat Nederland nog heel veel moet doen om de doelstellingen van de Kaderrichtlijn water in 2027 te halen. De milieuorganisaties menen dat intrekking van de toelatingen voor een paar gevaarlijke giftige stoffen daarom nodig is. (Foto Erik van Huizen)

Veel landbouwgif in Nederlandse wateren

ASSEN De Nederlandse wateren zijn al jarenlang vervuild met resten van giftige bestrijdingsmiddelen uit de landbouw. PAN Nederland en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland...
Lavendelplanten uit de reguliere tuincentra bevatten de meeste verschillende bestrijdingsmiddelen en de hoogste concentratie. (Foto Erik van Huizen)

Steeds meer gif op ‘insectenplanten’ uit tuincentra

ASSEN Planten die aantrekkelijk zijn voor insecten bevatten steeds meer resten van bestrijdingsmiddelen. Hierbij zijn ook verboden en zeer schadelijk pesticiden voor bijen en...
De duurzame boeren delen hun visie voor een duurzame landbouw onder meer met minister voor Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal. (Foto Rijksoverheid)

Duurzame boeren: ‘Aanbevelingen voor échte omslag landbouw’

DEN HAAG Een groep van duizenden duurzame boeren overhandigt vandaag aan de ministers Staghouwer en Van der Wal hun visie voor een overheidsbeleid dat...